Förstasida > Bibliotek

Bibliotek och bibliotekskataloger

Finland är känt för sitt täckande biblioteksnät, bibliotekens höga besöks- och utlåningssiffror och för att teknologi och datanät används flitigt på biblioteken. Ca 80 % av finländarna använder bibliotekstjänster regelbundet. Alla kommuner har  bibliotekssystem och Internet-anslutning.

Enligt bibliotekslagen är syftet med de allmänna bibliotekens biblioteks- och informationstjänster är att främja befolkningens lika möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter samt medborgerliga färdigheter, internationalisering och till livslångt lärande. Biblioteksväsendet bör också arbeta för att virtuella och interaktiva nättjänster samt att deras kulturrelaterade innehåll utvecklas.

Det hör till kommunernas uppgifter att ordna biblioteks- och informationstjänsterna antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner eller samarbetsparter. Kunderna skall ha tillgång till personal inom området biblioteks- och informationstjänster samt till biblioteksmaterial och biblioteksutrustning som kontinuerligt förnyas. Användningen av bibliotekets egna samlingar på biblioteket och utlåningen av dem är i regel avgiftsfri.

Kommun- och stadsbibliotek

Biblioteksregistret >>

Bibliotek i Svenskfinland

 

Universitetsbibliotek, specialbibliotek, yrkeshögskolebibliotek och övriga bibliotek

 

Finska arkiv

Snabblänkar