Rådet för de allmänna biblioteken - Arbetsutkottet