Aktuellt i biblioteksbranschen

Toimari sköter caféet i Kyrkslätts nya huvudbiblioteket

– När vi har frågat kommuninvånarna vad de har för önskemål för det nya huvudbiblioteket, finns ett nytt café alltid högst uppe på listan, berättar biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen.

Ursprungligen var tanken att konkurrensutsätta skötseln av caféet, men Kull-Poutanen hade i några andra bibliotek stött på caféer där kommunens rehabiliterande arbetsverksamhet drev verksamheten.

– Jag tyckte att det var en utmärkt idé, och när jag dessutom hade sett hur fint arbete Toimari gör här hos oss i Kyrkslätt, så tog jag kontakt. 

Bibliotekens användare är mycket nöjda med tjänsterna

Den riksomfattande användarenkäten för allmänna bibliotek genomfördes i april efter flera års paus.

Närmare 30 000 respondenter deltog i enkäten i största delen av kommunerna på fastlandet. Biblioteksanvändarna kunde svara på enkäten genom att fylla i blanketter på papper eller webben på biblioteken och deras webbtjänster. Av svaren var 4 % på svenska, men en del svenskspråkiga respondenter kan också ha svarat på finska. Största delen av dem som svarade var kvinnor (ca 80 %).

Goda vitsord men något lägre på svenska

Resultaten från bibliotekens riksomfattande användarenkät är klara

Resultaten finns samlade på finska, svenska och engelska på rapporteringsplattformen:

http://survey.taloustutkimus.fi/dashboard/kirjastot_avoin/

Plattformen har gjorts i samarbete mellan Regionförvaltningsverken och Taloustutkimus. Södra Finlands Regionförvaltningsverk har också sammanställt en rapport om det riksomfattande resultatet http://www.avi.fi/web/avi/julkaisut-2018. Rapporten kommer att översättas till svenska.

Ett bibliotek av och för alla: Slutrapport för Fredrikabibliotekens projekt Mångkulturell biblioteksverksamhet.

Fredrikabiblioteken har under tiden 1.9.2017–30.6.2018 genomfört projektet Mångkulturell biblioteksverksamhet, vars huvudsakliga mål har varit att starta upp konkret och koordinerad mångkulturell biblioteksverksamhet som vänder sig direkt till biblioteksanvändare inom Fredrikaområdet. Projektet finansierades av Regionförvaltningsverket och har letts av projektkoordinator Jeanette Östman.

Barns läsande och läskunnighet främjas med effektivt samarbete

Regionförvaltningsverkens basserviceutvärdering har publicerats. Inom biblioteksväsendet utvärderades denna gång hur bibliotekstjänsterna främjar barns läsande och läskunnighet.

Enligt utvärderingen uppger biblioteken, att de anser att främja barns läsande och läskunnighet är en mycket central och viktig del av deras arbete. Ändå var det bara ett av fyra bibliotek som ansåg att de hade tillräckliga resurser. Framför allt i små bibliotek upplever man att man inte i tillräcklig grad kan ägna sig åt att främja läsande.

Nationalbibliotekets överbibliotekarie Kai Ekholm går i pension

Finlands nationalbiblioteks överbibliotekarie, professor Kai Ekholm går i pension i början av september 2018. Kai Ekholm har lett Nationalbiblioteket i 17 år. Under sin tid som överbibliotekare har han främjat digitaliseringen av Nationalbibliotekets tjänster, samarbetet mellan finländska bibliotek och minnesinstitutioner samt utformningen av en nationell digital infrastruktur för service.

Biblioteksregistret har förnyats

Biblioteksregistret är en databas där du kan hitta information om biblioteken i Finland (t.ex. öppethållningstider, kontaktuppgifter, vilka tjänster och apparater biblioteken erbjuder, osv.). Redaktionen för Biblioteken.fi har under våren utarbetat en helt ny version av Bibliotekregistret. Den nya versionen av Biblioteksregistret publicerades den 6.6.2018. Biblioteksregistret hittar du nu på adressen https://registret.biblioteken.fi.

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen