Aktuellt i biblioteksbranschen

Cecilia af Forselles blir överbibliotekarie för Nationalbiblioteket

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä har utnämnt Cecilia af Forselles till överbibliotekarie för Nationalbiblioteket. Filosofie doktor Cecilia af Forselles arbetar för tillfället som bibliotekschef på Finska Litteratursällskapet. Hon har bred erfarenhet av Nationalbiblioteket och biblioteksbranschen, och hon har haft flera förtroendeuppdrag i vetenskapssamhället och vid olika minnesorganisationer.

Vinnaren i tävlingen Årets bibliotekskommun är Esbo, Salla publikens favorit

Priset Årets bibliotekskommun, som beviljas en kommun och dess biblioteksverksamhet delades i år ut för första gången.  I tävlingen som arrangerades av Kommunförbundet deltog sammanlagt 56 kommuner, av vilka fem gick vidare till final. Vinnaren och publikens favorit offentliggjordes i dag på Helsingfors bokmässa.

De kommuner som var med i finalen och tävlade om titeln Årets bibliotekskommun var Esbo, Idensalmi, Lundo, Salla och Seinäjoki. Kommunförbundet arrangerade tävlingen i samarbete med Finlands biblioteksförening.

Ny sidhelhet om bibliotek och utveckling på Biblioteken.fi

Vi har gjort en ny sidhelhet på Biblioteken.fi: Bibliotek och utveckling, där vi samlar material om biblioteksutveckling. Sidorna gjordes i och med grundandet av det riksomfattande utvecklingsuppdraget och de regionala utvecklingsuppdragen, men innehållet är öppet för alla. Meningen är att länka en del av det material som produceras på olika håll i Finland till sidan och på så sätt göra det tillgängligt på ett och samma ställe. Föreslå gärna material för sidorna och skicka in nyheter.

Borgåbon Malin Hollmén ny chef för bibliotekstjänster

Borgå stadsbibliotek får ny chef. Till chef för bibliotekstjänster har valts filosofie magister Malin Hollmén. Hon fungerar som chef för bibliotekstjänster i Sibbo och har lovat ta emot tjänsten i Borgå i början av december.

Tjänsten blev ledig att sökas efter att den tidigare chefen gått i pension. Under ansökningstiden 22.8–7.9.2018 kom det in fem ansökningar. Alla sökande uppfyllde de kompetenskrav bibliotekslagen förutsätter, dvs. högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken personen avlagt studier i biblioteks- och informationsvetenskap omfattande 60 studiepoäng.

Toimari sköter caféet i Kyrkslätts nya huvudbiblioteket

– När vi har frågat kommuninvånarna vad de har för önskemål för det nya huvudbiblioteket, finns ett nytt café alltid högst uppe på listan, berättar biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen.

Ursprungligen var tanken att konkurrensutsätta skötseln av caféet, men Kull-Poutanen hade i några andra bibliotek stött på caféer där kommunens rehabiliterande arbetsverksamhet drev verksamheten.

– Jag tyckte att det var en utmärkt idé, och när jag dessutom hade sett hur fint arbete Toimari gör här hos oss i Kyrkslätt, så tog jag kontakt. 

Bibliotekens användare är mycket nöjda med tjänsterna

Den riksomfattande användarenkäten för allmänna bibliotek genomfördes i april efter flera års paus.

Närmare 30 000 respondenter deltog i enkäten i största delen av kommunerna på fastlandet. Biblioteksanvändarna kunde svara på enkäten genom att fylla i blanketter på papper eller webben på biblioteken och deras webbtjänster. Av svaren var 4 % på svenska, men en del svenskspråkiga respondenter kan också ha svarat på finska. Största delen av dem som svarade var kvinnor (ca 80 %).

Goda vitsord men något lägre på svenska

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen