Postningslistornas registerbeskrivning

Beskrivning av datasystemet i enlighet med offentlighetslagen

Granskad 10.10.2014

Datasystemets namn: Biblioteken.fi:s postningslistor.

Ansvarig instans för datasystemet: Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken.

Ansvarig enhet och ansvarsperson för datasystemet:

Bibliotekens riksomfattande nättjänster
Ledande planerare Matti Sarmela
PB 4212 00099 Helsingfors stad
Tfn 09-310 85281
matti.sarmela@kirjastot.fi

Datasystemets användningsändamål: Postningslistor för biblioteksbranschen.

Informationskällor: De registrerade användarna uppdaterar sina uppgifter direkt i databasen

Uppgifterna är från åren/fr.o.m. år: 1998.

Uppdateringsfrekvens: Uppdateras kontinuerligt.

Uppgifternas offentlighet/sekretess: uppgifterna är offentliga, det offentliga arkivet är ändå skyddat med lösenord.

Datasystemets offentliga adress: http://www.kirjastot.fi/fi/forum/keskustelulistat

Offentliga uppgifter gruppvis: frågor och svar.

Sekretessbelagda uppgifter:

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §.
Granskad: 10.10.2014

1. Registeransvarig:

De allmänna bibliotekens nättjänster
Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken
PB 4212, Helsingfors stad
Tfn 09-310 85280
toimitus@kirjastot.fi

2. Registerärendenas handläggare och/eller kontakperson:

Bibliotekens riksomfattande nättjänster
Ledande planerare Matti Sarmela
PB 4212 00099 Helsingfors stad
Tfn 09-310 85281
matti.sarmela@kirjastot.fi

3. Registrets namn: Postningslistornas användarregister.

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter (registrets användningsändamål): identifiering av användarna.

5. Registrets datainnehåll: Personens namn, användarnamn, e-postadress, prenumerationer. Personens namn och e-postadress syns i postningslistornas e-postmeddelanden. Det offentliga arkivet är skyddat med lösenord. Registret är inte offentligt och endast registrets upprätthållare har tillgång till hela registret.

6. Regelmässiga uppgiftskällor: Uppgifterna är frivilliga och de registrerade användarna har själva fört in dem i databasen. De registrerade användarna kommer själva åt att skapa, uppdatera och radera sina egna uppgifter.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES: Uppgifterna lämnas inte regelmässig någonstans.

8. Principerna för registerskyddet:

A. Manuellt material: Finns inte

B: ADB-register: De berörda personerna har endast tillgång till sina egna uppgifter och upprätthållandet av dessa uppgifter. Registret upprätthållare har tillgång till hela registret. Registret skyddas genom tillämpning av adekvata skyddsprinciper för användarhantering, applikationer, servrar och anslutningar.