Förstasida > Länkar

Länkbiblioteket har slagits ihop med Makupalat.

Biblioteken.fi:s länkbibliotek och Makupalat, som tidigare upprätthölls av Tavastehus stadsbibliotek har slagits ihop och omarbetats till en ny länkkatalog. Nu har den svenskspråkiga versionen av det nya länkbiblioteket publicerats och det gamla länkbiblioteket har tagits ur bruk.

Adressen till den nya länkkbiblioteket är http://www.makupalat.fi/?language=sv

Makupalat-länkbiblioteket innehåller valda länkar till huvudsakligen finskspråkiga, svenskspråkiga och engelskspråkiga sidor. Läs mera om det nya Makupalat-länkbiblioteket här.