Förstasida > Bibliotek > Bibliotek i Svenskfinland

Bibliotek i Svenskfinland

  • Söksam - Söksam (Frank) tillåter samtidig sökning i flera olika bibliotekskataloger i Svenskfinland. Tjänsten upprätthålls av Biblioteken.fi
  • Alma / Åbo Akademis bibliotek - Alma är bibliotekskatalogen vid Åbo Akademis bibliotek. Den kallas också för den "Finlandssvenska nationalbibliografin".

Bibliotek och kataloger

Anders | Blanka | Fredrika | HelMet | Krannit | Katrina | Kyrkslätt | Lojo | Lukas | Porsse | Vaski | Venny | eBibliotek

Anders webbiblioteken

Med Anders-bibliotekskortet finns biblioteksmaterial i biblioteken i Halsua, Himango, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi och Toholampi till ditt förfogande. Med kortet kan du låna från alla verksamhetspunkter och uträtta ärenden i webbiblioteket. Du kan returnera dina lån gratis till vilket Anders-bibliotek som helst. Om t.ex. en invånare från Kannus kommer till Karleby stadsbibliotek och hittar en intressant film och lånar den, kan filmen senare returneras till biblioteket i Kannus.

Blanka

Blanka är ett åboländskt bibliotekssamarbete mellan Kimitoöns kommun och Pargas stad. Till Blankabiblioteken hör följande bibliotek: Dalsbruk, Houtskär, Iniö, Kimito, Korpo, Nagu, Pargas och Västanfjärd. Via Blanka har du tillgång till nästan 300 000 böcker, tidskrifter, DVD, talböcker, CD-skivor, CD-ROM och annat material i åtta bibliotek. Du kan själv kontrollera, reservera och förlänga dina lån via nätet. 

Fredrikabiblioteken

Fredrika bibilioteken består av biblioteken i: Jakobstad, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre och Vörå. Fredrika-kommunerna ligger alla längs västkusten i Västra Finlands län i Finland. Kommunerna är tvåspråkiga med svenska som majoritetsspråk eller enspråkigt svenska. Genomsnittlig fördelning enligt modersmål är 78 % svenska, 21 % finska, 1 % övriga språk.  Fredrikabibliotekens samlingar speglar språkförhållandet (svenska/finska) i kommunerna. Namnet Fredrika kommer från författarinnan Fredrika Runeberg.

HelMet

HelMet-katalogen är Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda stadsbiblioteks gemensamma nättjänst. På webbplatsen finns en katalog över stadsbibliotekens samlingar, informationssökning, samsök från bestämda databaser, RSS-tjänster samt länkar till stadsbibliotekens egna nättjänster. Via webbplatsen kan kunderna få tillgång till sina egna uppgifter. Det finns även en mobil version i vilken man kan göra informationssökning, förnya lån och reservera material. HelMet katalogen är öppen för alla.

Krannit

Krannit biblioteken består av biblioteken i: Isojoki, Karijoki, Kaskö, Kauhajoki, Kurikka och Teuva. Kaskö stadsbibliotek har information på svenska.

Katrina

Katrina (bibliotek.ax) är namnet på det åländska bibliotekssamarbetet som inleddes redan 1989. Numera omfattar samarbetet Mariehamns stadsbibliotek och 15 kommunbibliotek. Dessutom deltar skolbibliotek och en mängd andra bibliotek som Lagtingsbiblioteket, Ålands landskapsarkiv, Ålands sjöfartsmuseum med flera. Sammanlagt har Katrina över 40 deltagare.

Kyrkslätts bibliotek

Kyrkslätts bibliotek på nätet. Till Kyrkslätts bibliotek hör huvudbiblioteket, Masaby bibliotek, Veikkola bibliotek och bokbussen. Med hjälp av den gemensamma katalogen, Web-Origo, kan du söka bland biblioteken samlingar, förnya dina lån och göra reserveringar.

Lojo stadsbibliotek

Lojo stadsbibliotek består av huvudbiblioteket samt närbiblioteken Karislojo bibliotek, Ojamo bibiliotek, Pusula bibliotek, Sammatti bibiliotek, Saukkola bibliotek, Tallbacka bibiliotek, Virkby bibliotek och bokbussen. I Web-biblioteket (Lukki) kan du göra sökningar, förnya lån och reservera material. Du kan förnya dina lån 5 gånger om det inte finns reserveringar.

Lukas

Lukassamarbetet är ett frivilligt samarbete mellan kommunbiblioteken i de västnyländska kommunerna Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå, samt yrkeshögskolan Novias bibliotek och yrkesutbildningen Axxells bibliotek. Genom Lukas samkatalogen kan du söka bland de olika bibliotekens samlingar.  Lukassamarbetet har fungerat i snart 20 år och är ett bevis på att ett framgångsrikt samarbete över de västnyländska kommungränserna är möjligt. De olika biblioteken som deltar är Raseborgs stadsbibliotek (vilket innefattar Ekenäs bibliotek, Karis bibliotek, Pojo bibliotek), Hangö stadsbibliotek, Ingå kommunbibliotek, Sjundeå kommunbibliotek, Yrkeshögskolan Novias bibliotek och yrkesinstitutet Axxells bibliotek i Ekenäs finns integrerat i Lukas

Porsse

Porsse-nätverket består av Askola kommunbibliotek, Borgnäs kommunbibliotek, Borgå stadsbibliotek och Sibbo kommunbibliotekI Porsse-katalogen kan du söka information, se vad som finns i de olika bibliotekens samlingar och göra reserveringar.

Vaski - nätbibiliotek

Vaskibiblioteken är ett bibiliotekssamarbete i Egentliga Finland. Till Vaskibiblioteken hör Åbo stadsbibliotek, Letala stadsbibliotek, Nådendals stadsbibliotek, Pemar stadsbibliotekReso stadsbibliotek, S:t Karins stadsbibliotek, Nystads stadsbibliotek,Gustavs kommunbibliotekLundo kommunbibliotek, Masko kommunbibliotek, Nousiainens kommunbibliotek, Pyhäranta kommunbibliotekRusko kommunbibliotek, Sagu kommunbibliotek , Tövsala kommunbibliotek,Vemo kommunbibliotek och Virmo kommunbibliotek. Åbo stadsbibliotek fungerar som primus motor för Vaskisamarbetet. Bibliotekens samlingar syns i det gemensamma nätbiblioteket. Via nätbiblioteket kan du granska tillgänglighet beträffande materialet i samtliga Vaski-bibliotek, göra reserveringar samt förnya dina lån.

Venny - nätbibliotek

I nätbiblioteket Venny hittar du Vasa stadsbiblioteks samlingar. Till Vasa stadsbibliotek hör förutom huvudbiblioteket också fem filialbibliotek: Brändö bibliotek, Roparnäs bibliotek, Sundom bibliotek, Sunnanvik bibliotek och Variska bibliotek, tre anstaltsbibliotek och bokbussen Rölli. I nätbiblioteket kan du söka, reservera och förnya dina lån.

eBibliotek - Östra Nyland

eBibliotek är den gemensamma bibliotekskatalogen för Lappträsk kommunbibliotek, Lovisa stadsbibliotek (till vilket hör Liljendal bibliotek, Lovisa huvudbibliotek, Pernå bibliotek, Strömfors bibliotek, Tessjö bibliotek, Valkom bibliotek och bokbussen) och Mörskom kommunbibliotek. I katalogen kan du bläddra bland bibliotekens samlingar, reservera material och förnya dina lån.

 Allmänna bibliotek inom språköarna

Forsknings-, special och yrkeshögskolebibliotek

Övriga bibliotek med svenskspråkig information