Förstasida > Bibliotek > Specialbibliotek

Specialbibliotek i Finland

Med specialbibliotek menar man oftast vetenskapliga bibliotek. Totalt finns det ca 300 specialbibliotek inom olika förvaltningsområden och inom den privata sektorn. Exempel på specialbibliotek är Riksdagens bibliotek, Statistikbiblioteket, forskningsanstalternas bibliotek, ämbetsverksbibliotek, museibibliotek och företagsbibliotek.

OBS! Detta är endast en del av specialbiblioteken. För mera information:

Bibliotekets hemsida / databas (ifall tillgänglig via nätet)