Förstasida > Biblioteksbranschen > Biblioteksbloggar

Bloggar

Ett urval biblioteksrelaterade bloggar

>>Peter Alsbjers blogg

Om kultur och bibliotek i interaktionssamhället

>>Betabib

Om bibliotek, annat och det vi gör... Betabib är mest Daniel Forsman.

>>Kontoret på nätet

Kontoret på nätet drivs av Anders Fredriksson som jobbar på Södertörns högskolebibliotek som IT-chef och biträdande bibliotekschef.

>>Librisbloggen

LIBRIS är en enhet på Kungliga biblioteket som arbetar med drift och utveckling av nationella system för informationsförsörjning inom biblioteksområdet. I Librisbloggen presenteras arbetet som enheten gör.

>>Orbiter

Om- och invärldsspaning med utgångspunkt från ett litet bibliotek

>>Folkhögskolebibliotekens blogg

Bibliotekarier i folkbildningen utbyter tankar och idéer

>>Bibliotekariebloggen

Harriet Aagaards blogg om bibliotek och biblioteksrelaterat

>>BiS-bloggen

På BiS blogg publicerar styrelsemedlemmar och andra föreningsmedlemmar material som är intressant att presentera och diskutera utifrån ett vänsterperspektiv inom områdena bibliotek, kultur och information.

>>Regionbibliotek Hallands blogg

En mötesplats för inspiration och erfarenhetsutbyte för biblioteksanställda och intresserade av biblioteksfrågor i Halland.

>>Birgittabloggen

Bibliotekskonsulent Birgitta Magnus Hellmans (Länsbibliotek Östergötland) blogg. Birgitta jobbar med bibliotekens tjänster på nätet