Avgifter för fjärrlån

Universitetsbibliotek | Landskapsbibliotek | Specialbibliotek

Fjärrlåneavgifter: Helsingfors stadsbibliotek - Centralbiblioteket för folkbiblioteken
Lån ur bibliotekets samlingar

Fjärrlåneavgifter: Universitetsbibliotek

Fjärrlåneavgifter: Landskapsbiblioteken
Enligt den nya bibliotekslagen är de lån som landskapsbiblioteken förmedlar till folkbiblioteken avgiftsfria. De flesta landskapsbiblioteken debiterar inte heller avgifter av andra bibliotek för lån, därmemot för kopior..

Fjärrlåneavgifter: Specialbibliotek