Förstasida > Biblioteksbranschen > Biblioteksstatistik

Biblioteksstatistik

Statistik för allmänna biblioteken

Undervisnings- och kulturministeriet svarar tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentraler (6) för de allmänna bibliotekens statistikföring. Kulturenheten vid Undervisnings- och kulturministeriet upprätthåller en statistikdatabas för de allmänna biblioteken. De allmänna biblioteken (förutom Åland) och närings-, trafik- och miljöcentralerna tar del i produktionen av statistikuppgifterna.

Statistik för forsknings- och specialbibliotek

Nationalbiblioteket ansvarar för upprätthållandet av de vetenskapliga bibliotekens statistikdatabas. Databasen innehåller uppgifter om nationalbibliotekets, universitetsbibliotekens, yrkeshögskolebibliotekens samt flera specialbiblioteks kapacitet, samlingar och tjänster. Till databasen samlas Finlands vetenskapliga biblioteks årliga statistik enligt biblioteksstandard ISO 2789.

>>Mera bibliotesstatistik och statistikjämförelser på Undervisnings- och kulturministeriets sidor

Biblioteksstatistik utanför Finland