Creative Commons licenser

Creative commons -licens erbjuder flexibilitet och skydd i upphovsrättsfrågor. Syftet med licensen är att ge människor som skapar och som vill dela med sig av sina verk ett verktyg. Rent praktiskt görs det genom ett enkelt system av avgiftsfria licenser. Upphovsmannen väljer vilka friheter hon eller han vill att verket skall ha och får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål, medan upphovsmannen äger alla rättigheter till materialet.

Om du t.ex.  publicerar dina egna bilder på nätet, kan du med hjälp av CC-licens fastställa att de kan utnyttjas för icke-kommersiellt bruk utan avgift. Ifall du lägger ut dina egna PowerPoint presentationer på nätet kan du ge andra rättigheten att använda dem i t.ex. undervisningssyfte.

Creative Commons -licens möjliggör t.ex.:

  • Begränsning av ett dokument till icke-kommersiellt bruk
  • Erkännande av upphov
  • Chansen att tillåta eller förbjuda redigering av ditt material

Mera information om CC hittar du här

Sök CC-licencierat material på nätet! 

Det är möjligt att göra sökningar i CC-licencierat material. Då vet man att man tryggt kan använda det material man hittar, inom licensens gränser. Du kan söka bland CC material bland annat med hjälp av Creative Commons Search

Googles avancerade sökning tillåter också sökning bland creative commons material, genom att välja rätt alternativ i Användarrättigheter. Du kan avgränsa sökningen till endast material som får användas, delas och fritt redigeras för icke kommersiellt syfte osv.

Det finns en hel del CC licensierat material på nätet, allt från musik till PowerPoint-presentationer och fotografier. Bilder kan dusöka i bland annat tjänster som Flickr och sxc. Presentationer går att hitta på SlideShare. Det är ändå skäl att komma ihåg att allt material i dessa tjänster inte är CC-licensierat.

När du använder dig av CC-licensierat material, kom ihåg att läsa igenom licensen noggrant, så du vet till vad och hur materialet kan användas!