Förstasida > Informationssökning > Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering

Flera innehållsproducenter funderar på sökmotoroptimering då de planerar webbsidor. Det betyder att de tar i beaktande sökkriterier som Google och andra sökmaskiner ställer för att synas i sökresultaten. Till exempel i rubriken på sidan använder de centrala söktermer, och upprepar dessa i sidans text. Termerna inbäddas också i sidans metadata. Sökmotoroptimering är något som observeras speciellt i affärslivet. Företag förlitar sig ofta på specialister som specialiserat sig på sökmotoroptimering för att få en bättre synlighet.

Centralt för sökmotoroptimering är bland annat

  • Betydelsen av centrala termer och deras placering på sidan
  • Betydelsen av sidans rubricering
  • Betydelsen av lättlästa URL-adresser. Söktermerna borde förekomma i adressen
  • Centrala nyckelord borde förekomma i filerna på sidan

Optimering av sociala medier

Med optimering av sociala medier avser man att göra sidan mera känd och öka besökarantalet via sociala medier. Detta görs med hjälp av olika tjänster som Facebook eller Twitter eller verktyg som RSS-flöden etc. 

>> Rohit Bhagravas fem tips för social media optimering

  • 1. Öka möjligheterna att länka till dina sidor.
  • 2. Underlätta taggandet och bokmärkandet på dina sidor.
  • 3. Belöna inkommande länkar.
  • 4. Uppmuntra skapandet av sk. mash-ups.
  • 5. Anslut dig till nätverk och låt dina sidor synas via dem.

Sökmotorptimeringens inverkan på informationssökning

För producenten av en webbtjäns är det viktigt att sidan stiger högt upp bland sökresultaten. Men för informationssökning är sökmotoroptimering inte nödvändigtvis alltid en bra sak. På grund av sökmotoroptimering kommer ofta kommersiella sidor jämförelsevis högt upp på sökresultatslistan. Sidornas innehåll är nödvändigtvis inte alltid innehållsmässigt kvalitativt eller opartiskt. Därför är det skäl att kontrollera vem som ligger bakom informationen, och inte automatiskt förlita sig på de resultat som finns högst bland sökresultaten.

Tilläggsinformation om sökmotoroptimering