Allmänna bibliotek med regionala utvecklingsuppdrag