Boksampo.fi-registerbeskrivning

Beskrivning av datasystemet i enlighet med offentlighetslagen

Granskad 10.10.2014

Datasystemets namn: Tjänsten Boksampo.fi

Ansvarig instans för datasystemet: Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken

Ansvarig enhet och ansvarsperson för datasystemet:

Bibliotekens riksomfattande nättjänster
Ledande planerare Matti Sarmela
PB 4212 00099 Helsingfors stad
Tfn 09-310 85281
matti.sarmela@kirjastot.fi

Datasystemets användningsändamål: Webbtjänst för skönlitteratur

Informationskällor: Redigerat och hämtat innehåll. De registrerade användarna uppdaterar sina uppgifter direkt i databasen.

Uppgifterna är från åren/fr.o.m. år: 1.6.2011.

Uppdateringsfrekvens: uppdateras kontinuerligt.

Uppgifternas offentlighet/sekretess: Uppgifterna är offentliga, förutom användarnas uppgifter. För de registrerade användare har det i enlighet med personuppgiftslagen gjorts en skild registerbeskrivning.

Datasystemets offentliga adress: http://www.boksampo.fi

Offentliga uppgifter gruppvis: bl.a. uppgifter om verk och författare, kommentarer, bokhyllor aktualiteter, redigerat innehåll.

Sekretessbelagda uppgifter: de registrerade användarnas uppgifter, utom de uppgifter som användarna har offentliggjort (som namn eller signatur i offentliga bokhyllor och kommentarer).

Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §.
Granskad: 10.10.2014

1. Registeransvarig:

De allmänna bibliotekens nättjänster
Helsingfors stadsbibliotek – Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken
PB 4212, Helsingfors stad
Tfn 09-310 85280
toimitus@kirjastot.fi

2. Registerärendenas handläggare och/eller kontakperson:

Bibliotekens riksomfattande nättjänster
Ledande planerare Matti Sarmela
PB 4212 00099 Helsingfors stad
Tfn 09-310 85281
matti.sarmela@kirjastot.fi

3. Registrets namn: Register över registrerade användare av tjänsten Boksampo.fi

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter (registrets användningsändamål): identifiering av användarna i tjänsterna för registrerade användare.

5. Registrets datainnehåll: Personens signatur, användarnamn, lösenord, e-postadress. Alla användares signaturer är synliga, de övriga uppgifterna är frivilliga. Registrets upprätthållare ser inte lösenorden i klartext. Registret är inte offentligt och endast registrets upprätthållare har tillgång till hela registret.

6. Regelmässiga uppgiftskällor: Uppgifterna är frivilliga och de registrerade användarna har själv fört in uppgifterna i databasen. De registrerade användarna kommer själva åt att skapa, uppdatera och ta bort uppgifter om sig själva.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES: uppgifterna utlämnas inte regelmässig någonstans.

8. Principerna för registerskyddet:

A. Manuellt material: Finns inte

B: ADB-register: De berörda personerna har endast tillgång till sina egna uppgifter och upprätthållandet av dessa uppgifter. Registrets upprätthållare har tillgång till hela registret. Registret skyddas genom tillämpning av adekvata skyddsprinciper för användarhantering, applikationer, servrar och anslutningar.