All Digital Week 2019 är ett ode till den digitala vardagen