Finns det intresse för en lättläst biblioteksbroschyr för barn?