Medan tid finns – föreläsningsserie om klimatförändring