Resultaten från bibliotekens riksomfattande användarenkät är klara