Vasa stadsbibliotek inledde det regionala utvecklandet ifjol