Vasa stadsbibliotekets nättjänster ökar hela tiden i popularitet