Kampanjen: För biblioteket!

ÄR DU FÖR BIBLIOTEKEN?

– visa det!

I varje kommun i Finland finns ett bibliotek. Vi vill att man i kommunen väljer beslutsfattare som gör sitt bästa för att utveckla sitt eget bibliotek. Vi vill också att väljarna röstar på kandidater som förbinder sig till att arbeta för biblioteken.  

Om du är för biblioteket, foga logon på till din profilbild på Facebook.

TA I BRUK LOGON

Om du är en kandidat, kan du använda bilderna som en del av din kampanj. Men bara på det villkoret att:  

  1. Du förbinder dig till att utveckla bibliotekstjänsterna samt att trygga utbildningen inom branschen och lönerna för de yrkesverksamma. Bara en procent av kommunens utgifter går till biblioteket.  
  2. Du förstår att biblioteket är en av grundpelarna i välfärdsstaten. Ca 66 procent av finländarna använder biblioteket. I Finland finns det 3 miljoner bibliotekskort.  
  3. Du inser att bibliotekets betydelse i kommunen ökar, när kommunerna ansvar för social- och hälsovårdstjänsterna upphör. Kommunerna kan  använda mer tid än tidigare till att utveckla kulturtjänster.    

Vi lyfter gärna fram kandidater som är för biblioteken i våra egna kanaler på sociala medier. Kontakta oss ordforande@fsbf.fi

I samarbete med

Finlands bibliotesförening

Kumula

Jyty