Anvisningar för de allmänna bibliotekens användarenkät 9.4 - 6.5.2018

De allmänna bibliotekens användare kan fr.o.m. 9.4.2018 delta i en enkät och berätta om sina erfarenheter av bibliotekens tjänster. Användarenkäten är en del av den riksomfattande utvärderingen av bibliotekstjänsterna och ett verktyg för utveckling på varje bibliotek. Det är mycket viktigt att vi får svar av alla kommuner.

Enkätens webbformulär öppnas 9.4 på adressen http://www.kirjastot.fi/kysely-enkat-survey. Av Taloustutkimus får ni också en separat biblioteksspecifik länk till enkäten som ni kan använda enligt egen bedömning. Enkäten stängs senast 6.5 eller om vi före det har fått in 30 000 svar, som är det eftersträvade antalet. Om enkäten stängs tidigare kommer ett meddelande till användarna om detta på Biblioteken.fi. Pappersenkäten kan besvaras fram till 6.5.

Pappersenkäten direkt från Taloustutkimus

Enkäten genomförs på finska, svenska och engelska. Biblioteken får pdf-versioner av enkäten på alla språk direkt av Taloustutkimus Oy, som genomför enkäten. På biblioteken skriver man ut enkäten i tillräckligt många exemplar med tanke på antal biblioteksbesökare. Kommunens och bibliotekets namn finns färdigt på enkätformuläret som kan skrivas ut. Kontrollera att uppgifterna är korrekta innan enkätformuläret kopieras. Om bibliotekets e-postadress finns i Biblioteksregistret skickar Taloustutkimus enkätformuläret direkt till biblioteket. Om e-postadressen inte finns där skickas enkäten till huvudbibliotekets adress. I samma meddelande som enkätformuläret finns också anvisningar om hur svaren ska returneras till Taloustutkimus.

Synlighet åt enkäten – reklam kan skrivas ut på kirjastot.fi/kyselymateriaalit

Det är bra att göra reklam för enkäten på bibliotekens olika avdelningar eftersom vi vill höra erfarenheter av alla användargrupper: låntagare, tidningsläsare, unga och av dem som deltar i bibliotekets evenemang. Åsikterna hos dem som sällan besöker biblioteket är också viktiga.

Det är viktigt att informera hela personalen om enkäten eftersom de i sin kontakt med biblioteksanvändarna aktivt kan erbjuda dem möjlighet att besvara enkäten. Påminn gärna om att hänvisa biblioteksanvändarna till att besvara webbenkäten eftersom svaren då sparas direkt i Taloustutkimus’ system och inte behöver matas in separat.

Det finns två länkar till enkäten; en biblioteksspecifik länk, som ni får direkt av Taloustutkimus. Dessutom finns den gemensamma länken http://www.kirjastot.fi/kysely-enkat-survey. Bedöm vilken länk ni ska använda när. Den biblioteksspecifika länken fungerar t.ex. på ingångssidan på bibliotekets kunddatorer.

Länken till enkäten bör placeras på ett synligt ställe på bibliotekets webbplats och om det är möjligt också på webbiblioteket.

Länken till enkäten http://www.kirjastot.fi/kysely-enkat-survey är bra att placera på en synlig plats invid alla kunddatorer. Kom också ihåg att informera på de sociala medierna.

På adressen http://kirjastot.fi/kyselymateriaalit finns färdigt material som kan användas för medieinformeringen och marknadsföringen.

Särskild svarskupong för utlottningen

OBS! För pappersenkäten behövs det två svarslådor: en för enkätformuläret och en för svarskupongen i slutet av enkäten som biblioteksbesökarna kan fylla i och returnera om de vill delta i utlottningen. Sex presentkort till en bokaffär lottas ut.

YTTERLIGARE INFORMATION:

Antti Seppänen Överinspektör / Regionförvaltningsverket i Södra Finland, e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi, tfn 0295 016 354

Susanne Ahlroth
Överinspektör för bildningsväsendet / Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
e-post: susanne.ahlroth@rfv.fi, tfn 0295 018 762

Päivi Litmanen-Peitsala, Kommunikationsplanerare / Helsingfors stadsbibliotek, Riksomfattande utvecklingsenheten, e-post: plp@kirjastot.fi, tfn 040 334 9483