Bibban 3/2015

Bibban 3/2015 finns nu att läsa på webben. Numret innehåller bland annat rapporter från föreningens årskonferens och vårmöte, en artikel om årets IFLA-konferens och en artikel om revideringen av bibliotekslagen.

Bibban 3/2015 (PDF)