Biblioteksregistret har förnyats

Biblioteksregistret är en databas där du kan hitta information om biblioteken i Finland (t.ex. öppethållningstider, kontaktuppgifter, vilka tjänster och apparater biblioteken erbjuder, osv.). Redaktionen för Biblioteken.fi har under våren utarbetat en helt ny version av Bibliotekregistret. Den nya versionen av Biblioteksregistret publicerades den 6.6.2018. Biblioteksregistret hittar du nu på adressen https://registret.biblioteken.fi.

I det nya Biblioteksregistret har vi försökt att förverkliga de önskemål som vi fått av biblioteken. Alla önskemål och utvecklingsidéer har vi inte ännu kunnat förverkliga, men vi fortsätter kontinuerligt att utveckla Biblioteksregistret och tar också i fortsättningen gärna emot kommentarer, utvecklingsidéer och meddelanden om buggar och fel.

Många saker fungerar bättre i det nya Biblioteksregistret än tidigare. T.ex. meröppettiderna syns nu tydligare.  För varje dag syns det när personalen är på plats och när biblioteket är meröppet. (se t.ex. https://registret.biblioteken.fi/joensuu/enonkirjasto-a5371). Också tvådelade öppettider (öppettider för biblioteket som har stängt mitt på dagen), syns nu korrekt i Biblioteksregistret (se t.ex. https://registret.biblioteken.fi/vasa/vanhan_vaasan_sairaalan_potilaskirjasto).

Gränssnittskomponenterna (widgetarna) förnyas först under hösten

Biblioteksregistrets gränssnittskomponenter (widgetar) förnyas först på hösten. Fram till dess används de nuvarande gränssnittskomponenterna. För närvarande finns det sex olika gränssnittskomponenter (öppettider, tjänster, kort presentation av biblioteket, lång presentation av biblioteket och lista på biblioteksenheterna). De gränssnittskomponenter som blir färdiga på hösten kommer troligen att motsvara de nuvarande.

Standardisering av tjänsternas namn

I och med att Biblioteksregistret har förnyats har vi ”standardiserat” tjänsternas namn. Det arbetet fortsätter ännu och också de svenskspråkiga namnen kommer att gås noggrannare igenom. Tidigare fanns det många olika namn för samma tjänst. De här olika namnen har tagits bort och istället har vi gett tjänsterna ”standardnamn”.  I bibliotekens uppgifter är standardnamnen färdigt införda, men kontrollera och komplettera gärna ditt biblioteks tjänster. Listan över tjänster är nu betydligt kortare än tidigare som resultat av standardiseringen. (Se https://registret.biblioteken.fi/services).

Om lämpliga termer för tjänsterna har funnits i Allfo/JUPO termer har vi använt termerna från de här ontologierna som namn på tjänsten. Namnet på tjänsterna är enligt Allfos regler i pluralis om namnet i fråga är ett föremål, en sak eller en tjänst (t.e.x skannrar, litteraturcirklar). Biblioteken kan om de vill ge ett eget namn åt tjänsten om standardnamnet inte passar. I så fall syns i till exempel Finna-portalerna och Biblioteksregistret det egna namnet på tjänsten istället för standardnamnet i bibliotekets uppgifter. Fastän tjänsten har getts ett eget namn är den länkad till standardnamnet för tjänsten, dvs. tjänsten hittas via listan över tjänster i Biblioteksregistret. Om du till exempel klickar på kaféer kommer du till en lista över de kaféer och restauranger som finns på biblioteken. I listan syns kaféets namn (t.ex. café Sirius) om det egna namnet har lagrats i Kirkanta (= administrationsdatabasen för Biblioteksregistret).

Vi är tvungna att standardisera tjänsternas namn, eftersom uppgifterna i Biblioteksregistret förs över till Suomi.fi-portalens servicedatalager. I servicedatalagret används termer från ontologierna YSO-Allfo och JUPO (Ontologi för den offentliga sektorns tjänster). Så väl de finska, svenska som engelska termerna tas från ontologierna. Som namn på tjänsterna går det fortfarande att använda också sådana termer som inte finns i ontologierna (fria ämnesord/namn på tjänster). Namnen på  de flesta tjänsterna kommer ändå från YSO-Allfo eller JUPO.

Biblioteken kan föreslå nya tjänster eller tjänster som fattas. Listan över tjänster kompletteras och ändras vart efter biblioteken börjar erbjuda nya tjänster. Skicka förslag på nya tjänster/ tjänster som saknas på listan över tjänster till adressen toimitus@kirjastot.fi eller annamaria.malm@biblioteken.fi.  

Vad borde biblioteken göra?

Kontrollera hur ditt eget biblioteks uppgifter ser ut i Biblioteksregistret och uppdatera och komplettera uppgifterna vid behov. Många bibliotek har inte fyllt i vilka tjänster de erbjuder eller har fyllt i bara en del av tjänsterna. Bibliotekens tjänster och andra uppgifter kommer att synas i Suomi.fi-portalens servicedatalager och därför borde det finnas korrekt information om tjänsterna i Bibliotekregistret.

Du kan uppdatera ditt biblioteks uppgifter i Kirkanta (Biblioteksregistrets administrationsgränssnitt). Alla bibliotek har fått adress och användar-ID till Kirkanta. Om du inte hittar adressen och /eller ert användar-ID kan du begära att få dem av redaktionen för Biblioteken.fi (toimitus@kirjastot.fi).

Vad vi på Biblioteken.fi gör i samband med förnyelsen av Biblioteksregistret

Vi fortsätter att gå igenom och standardisera namnen på tjänsterna och utvecklar också i övrigt Biblioteksregistret. Vi tar gärna emot kommentarer, kritik och felmeddelanden. Du kan skicka svenskspråkig respons i första hand till adressen annamaria.malm@biblioteken.fi. Under Anna-Marias sommarsemester 9.7-12.8 kan du skicka respons till adressen toimitus@kirjastot.fi.

Vänliga hälsningar,


Mia Nikula
Kirjastot.fi-toimitus
mia.nikula@kirjastot.fi
050-326 0176
09-310 85280

Anna-Maria Malm
Redaktionen för Biblioteken.fi
annamaria.malm@biblioteken.fi
09-310 85003