Boktipsvideor på Bibliotekskanalen

Bibliotekskanalen har i år producerat serien Kirja, joka kolahti / Favoritboken. Serien består av korta boktipsvideor varav nio stycken är svenskspråkiga, resten finskspråkiga. Bibliotekskanalen har varje fredag sedan början av året publicerat en del i serien.

I videorna tittar en läsare direkt in i kameran och berättar om en bok som gjort speciellt stort intryck på honom eller henne. Vi hoppas att Favoritbok-videorna ska föra läsupplevelsen nära tittaren och förmedla samma känsla av spontanitet som då en vän tipsar oss om en bok.

Favoritboken-videorna blir inte föråldrade utan det går bra att se på och dela också de äldre avsnitten.

Det sista svenskspråkiga boktipset publiceras 1.9. Finskspråkiga boktips publiceras på fredagar fram till slutet av september.

Boktipsvideorna hittar du här:
Favoritboken-boktips (svenskspråkiga)
Kirja, joka kolahti -boktips (finskspråkiga)
Videoboktipsen på Facebook (både finsk- och svenskspråkiga tips)
Videoboktipsen på Twitter (både finsk- och svenskspråkiga tips)