Borgåbon Malin Hollmén ny chef för bibliotekstjänster

Borgå stadsbibliotek får ny chef. Till chef för bibliotekstjänster har valts filosofie magister Malin Hollmén. Hon fungerar som chef för bibliotekstjänster i Sibbo och har lovat ta emot tjänsten i Borgå i början av december.

Tjänsten blev ledig att sökas efter att den tidigare chefen gått i pension. Under ansökningstiden 22.8–7.9.2018 kom det in fem ansökningar. Alla sökande uppfyllde de kompetenskrav bibliotekslagen förutsätter, dvs. högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken personen avlagt studier i biblioteks- och informationsvetenskap omfattande 60 studiepoäng.

– Malin Hollmén valdes bland en grupp på fem kompetenta sökande, berättar kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen.

Chefen ansvarar för det regionala utvecklandet av bibliotekstjänster 

Chefen för bibliotekstjänster fungerar som chef för Borgå stadsbibliotek och dess personal på över 40 personer. Chefen svarar för utvecklandet av biblioteket och för dess verksamhet och ekonomi.

– Borgå stadsbibliotek har också ett regionalt utvecklingsuppdrag i Nyland. Chefen för bibliotekstjänster svarar för det regionala utvecklingsbibliotekets verksamhet. Chefen fungerar som ordförande för Helle-samarbetsbiblioteken, som övergått till ett gemensamt datasystem och representerar biblioteket i ledningsgruppen för kultur- och fritidstjänster. Biblioteket samarbetar också nationellt med andra bibliotek med regionalt utvecklingsuppdrag, dvs. de tidigare landskapsbiblioteken, samt med ett stort antal olika intressentgrupper och nätverk, beskriver Merja Kukkonen chefens uppgifter.

Av chefen för bibliotekstjänster förutsattes erfarenhet av ledarskap, förmansarbete och ekonomiförvaltning, god förmåga till kommunikation och samarbete, muntliga kunskaper i finska och svenska samt skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket. På valet inverkade också synen på bibliotekets framtid och erfarenhet av projektförvaltning.

Ytterligare information: kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen, tfn 040 4891 754, merja.kukkonen@porvoo.fi