Cecilia af Forselles blir överbibliotekarie för Nationalbiblioteket

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä har utnämnt Cecilia af Forselles till överbibliotekarie för Nationalbiblioteket. Filosofie doktor Cecilia af Forselles arbetar för tillfället som bibliotekschef på Finska Litteratursällskapet. Hon har bred erfarenhet av Nationalbiblioteket och biblioteksbranschen, och hon har haft flera förtroendeuppdrag i vetenskapssamhället och vid olika minnesorganisationer.

Cecilia af Forselles ser fram emot att få arbeta tillsammans med toppförmågor inom biblioteksbranschen. ”Såväl den enskilda medborgaren som vetenskapssamhället och hela nationen är beroende av sitt minne. Minnet är en förutsättning för att vi ska förstå dagens värld och kunna bilda oss en uppfattning om framtiden. Det är också viktigt att Nationalbiblioteket förvaltar och utvecklar digitala tjänster för medborgarna och forskarna. På så sätt främjas också kulturarvsmaterialets och kulturarvstjänsternas synlighet. Jag vill att biblioteket ska främja lösningar för öppen vetenskap och tjänstemiljöer i samarbete med andra bibliotek och organisationer.”

Rektor Jari Niemelä gläder sig åt utnämningen. ”I Cecilia af Forselles har vi har fått en erfaren och mycket engagerad överbibliotekarie som är väl insatt i Nationalbibliotekets verksamhet. Cecilia har en grundmurad kunskap om minnesorganisationer, gedigen erfarenhet av ledarskap och hon är bekant med Nationalbiblioteket sedan tidigare, både som anställd och som direktionsmedlem. Därmed har hon utmärkta insikter i bibliotekets styrkor och verksamhet. Bibliotekets insatser för att göra material öppet tillgängliga för forskare och medborgare är en viktig framgångsfaktor för oss.”

Cecilia af Forselles tillträder som överbibliotekarie för Nationalbiblioteket den 7 januari 2019.

Mer information:

Hanna Snellman
Prorektor, ordförande för Nationalbibliotekets direktion
+358 294122621
vicepresident@helsinki.fi

Cecilia af Forselles
cecilia.afforselles@finlit.fi
+358443222373