De allmänna bibliotekens landsomfattande besökarenkät 2018

Nationalbiblioteket samordnade genomförandet av en landsomfattande besökarenkät senast år 2013. Därefter övergick uppgiften för allmänna biblioteks del till regionförvaltningsverken som tillsammans med Kirjastot.fi och Södra Karelens bibliotek utarbetade en uppdaterad version av enkäten i november 2017. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar enkäten. Avsikten är att göra en ny enkät under fyra veckors tid från och med 9.4.2018i hela landet.

 Enkätens pilotversion hittas på webben på adressen:

 https://kyselyt.kirjastot.fi/index.php/887547?lang=fi

 Den slutliga versionen av enkäten slutförs under februari månad och genomförandet av den slutliga enkäten kommer att köpas av en kommersiell part. Det är inte meningen att göra betydande ändringar i enkätens innehåll. Enkäten görs även med hjälp av pappersblanketter.

Ytterligare information kan begäras av Antti Seppänen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finlandantti.seppanen@avi.fi eller praktiska erfarenheter av pilotprojektet och resultaten av Leena Priha vid Villmanstrands stadsbibliotek leena.priha@lappeenranta.fi.