Ett bibliotek av och för alla: Slutrapport för Fredrikabibliotekens projekt Mångkulturell biblioteksverksamhet.

Fredrikabiblioteken har under tiden 1.9.2017–30.6.2018 genomfört projektet Mångkulturell biblioteksverksamhet, vars huvudsakliga mål har varit att starta upp konkret och koordinerad mångkulturell biblioteksverksamhet som vänder sig direkt till biblioteksanvändare inom Fredrikaområdet. Projektet finansierades av Regionförvaltningsverket och har letts av projektkoordinator Jeanette Östman.

Projektkoordinator Jeanette Östman har även skrivit projektets slutrapport Ett bibliotek av och för alla - mångkulturell biblioteksverksamhet vid Fredrikabiblioteken. I rapporten kan du bl.a. läsa om projektets bakgrund, verksamhetsplan, utvecklingsarbete, samarbete med externa parter, fortbildning och skapande av nytt material. Dessutom finns en omfattande och inspirerande materialbank med exempel på mångkulturell verksamhet på Fredrikabiblioteken.

Rapporten hittar du också på Biblioteken.fi:s publikationssida.

Läs rapporten och bli inspirerad!

Ett bibliotek av och för alla - mångkulturell biblioteksverksamhet vid Fredrikabiblioteken.pdf 5 MB