Författareföreningens Mikael Lybeck pris till Finlands svenska biblioteksförening

Finlands svenska biblioteksförening har fått Finlands svenska författareförenings Mikael Lybeckpris på 5000 euro. Priset delades ut på Författareföreningens årsfest 14.4.2018. 

Prismotiveringen lyder:

Biblioteken gör och har alltid gjort ett ovärderligt arbete för läsfrämjande, bildning och läsglädje i Finland. Olika verksamhetsformer fokuserar i dag på att väcka barns och ungdomars intresse för och kärlek till boken, vilket vi finner särskilt värdefullt.

För många författare har biblioteket varit en viktig oas i barndomen, en kunskaps- och glädjekälla, en inspiration, ibland också en plats för tröst i tillvaron.

Att biblioteken i Finland ger samtliga medborgare fri tillgång till bildning och information har i ett historiskt perspektiv ansetts vara en bidragande orsak till vår samhällsfred.

Priset är en hommage till alla litteraturälskande och kreativa bibliotekarier vi har att tacka för detta.

Nyheten på Författareföreningens webbplats