OBS! Kampanjen som erbjudit tillgång till tidningstjänster på distans har avbrutits

Lm informationstjänsts redan påbörjade kampanj som erbjudit tillgång  till tidningstjänsterna  ePress och eMagz på distans har avbrutits på grund av oklarheter i avtalet mellan materialförmedlaren och tidningarna. Biblioteken har marknadsfört kampanjen, men materialförmedlaren ansvarar för rättigheterna.