Rådet för Finlands Universitetsbibliotek har nytt namn och ny strategi

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto -Rådet för Finlands Universitetsbibliotek har gjort upp  en ny strategi för åren 2018-2020 och har samtidigt bytt namn. det nya namnet är FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto (De finländska universitetsbibliotekens nätverk, Finnish University Libraries' Network).

Den nya strategin finns också på svenska.  I strategin betonas att nätverket ska påverka, undersöka och synas. 

FUN:s webbplats