Rådets för allmänna biblioteken höll möte i Joensuu 20-21.4.2017

På mötet behandlades bland annat $6 i den nya bibliotekslagen, innehållsbeskrivning och metadata, meröppna  bibliotek, symbolen för de allmänna biblioteken och tillgänglighet och Koha.  Kulturrådet Leena Aaltonen berättade om vad som är aktuellt vid undervisnings- och kulturministeriet och flera projekt presenterades.

Mötesprotokollet finns att läsa (på finska) på adressen :

http://www.kirjastot.fi/neuvosto/poytakirjat/1_2017