Regionförvaltningsverkens biblioteksinfo 1/2017

Regionförvaltningsverkens nyhetsbrev 1/2017 har publicerats. I brevet informerar Regionförvaltningsverken om statsunderstöden för verksamhetsutveckling 2017, fortbildning, biblioteksstatistik, Finlands biblioteksförenings biblioteksdagar, regionförvaltningsreformen och resebidrag.

 Regionförvaltningsverkens biblioteksinfo 1/2017