Riksomfattande utvecklingsuppgiften för bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande till Seinäjoki