Ställningstagande: Tillgången till digitalt material i biblioteken måste tryggas

FSBF, tillsammans med Finlands biblioteksförening, Nationalbiblioteket och Helsingfors stadsbibliotek - centralbibliotek för de allmänna biblioteken, har skickat ett ställningstagande för utlåning av digitalt material på biblioteken till de finländska representanterna i Europaparlamentet.

Läs ställningstagandet här i pdf -form