Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek antogs den 2.10. 2017. Förordningen träder i kraft den 1.1.2018.

I förordningen föreskrivs att det riksomfattande utvecklingsuppdraget i fråga om allmänna bibliotek sköts av Helsingfors stadsbibliotek. Verksamhetsområdet är hela landet.

Regionala utvecklingsuppdrag i fråga om allmänna bibliotek sköts från och med den 1.1.2018 av följande allmänna bibliotek:

1) Joensuu stadsbibliotek med kommunerna i Norra Karelen som verksamhetsområde,

2) Kuopio stadsbibliotek med kommunerna i Södra Savolax och Norra Savolax som verksamhetsområde,

3) Lahtis stadsbibliotek med kommunerna i Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen som verksamhetsområde,

4) Uleåborgs stadsbibliotek med kommunerna i Norra Österbotten och Kajanaland som verksamhetsområde,

5) Borgå stadsbibliotek med kommunerna i Nyland som verksamhetsområde,

6) Rovaniemi stadsbibliotek med kommunerna i Lappland som verksamhetsområde,

7) Tammerfors stadsbibliotek med kommunerna i Birkaland och Mellersta Finland som verksamhetsområde,

8) Åbo stadsbibliotek med kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta som verksamhetsområde,

9) Vasa stadsbibliotek med kommunerna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten som verksamhetsområde.

 

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek i Finlex

Lag om allmänna bibliotek i Finlex

Motivering till lagen RP 238/2016 rd 

Riktlinjer för de allmänna biblioteken på UKM:s webbplats