Utredning: Med små medel kan biblioteken förebygga utslagning

ATT STÖDJA LÄSFÄRDIGHETEN GER INBESPARINGAR I MILJONKLASS ENLIGT EN
FÄRSK RAPPORT

         * Enligt den färska utredningen når biblioteken 97 procent av barnen
och ungdomarna i åldern 10-14  och 66 procent av hela befolkningen.

         * Årligen lånar biblioteken ut 68 miljoner böcker, vilket kan jämföras
med att handeln säljer 19 miljoner böcker. Biblioteken är således en
central upprätthållare av läsfärdigheten.

         * Forskning visar att en god läsfärdighet effektivt stöder
sysselsättningen och förebygger utslagning. Inbesparingarna som uppnås
genom att stöda läsfärdigheten är också med en försiktig uppskattning
miljontals euro.  

         * Biblioteket erbjuder idag arbetsutrymmen åt allt fler företagare och
frilansare . Därtill ordnas det årligen 900 000 evenemang på
biblioteken, vilket är mer än någonsin tidigare.

         * Biblioteket lär ut digital kompetens till medborgarna. Cirka 350 000
människor får årligen utbildning via biblioteken.

         * Enligt internationella uppskattningar ger varje euro som satsas på
biblioteken 3-4 euro tillbaka till samhället

         * Biblioteken kostar Finland 330 miljoner euro om året. De största
kostnaderna betalas ur kommunernas budgetar. Bibliotekens del av
kommunernas utgifter är 1,1 procent.

Finlands biblioteksförening (Suomen kirjastoseura) har låtit göra
utredningen, som utförts av Oxford Research Oy. Utredning är publicerad
på finska och svenska. Samarbetspartner är Finlands svenska
biblioteksförening. 

 

Läs rapporten: 

Bibliotekens ekonomiska effekter (PDF)

 


Tilläggsuppgifter: 

Analytiker Vesa Kokkonen, Oxford Research Oy  044 203 2009 

Verksamhetsledare Rauha Maarno, Suomen kirjastoseura  044 748 1801 

Informationschef Ville Vaarne, Suomen kirjastoseura  044 522 2940
(frågor om hela rapporten) 

Kontaktuppgifter till Finlands svenska biblioteksförening: 

Karolina Zilliacus, ordförande 040 7331954 

www.suomenkirjastoseura.fi    

www.fsbf.fi

Finlands biblioteksförening grundades 1910 och är öppen för alla.
Föreningen arbetar för biblioteken genom att ge ut tidningen
Kirjastolehti, driva kampanjer och arrangera bl.a. Biblioteksdagarna. 

Finlands svenska biblioteksförening bevakar och främjar
biblioteksverksamhet på svenska i Finland. FSBF ger ut tidningen Bibban,
deltar i kampanjer och ordnar möten och kurser för
biblioteksintresserade.