Kallelse till Finlands svenska biblioteksförenings vårmöte

Hjärtligt välkomna till Esbo på Finlands svenska biblioteksförenings vårmöte och seminarium. Dagen börjar med en guidad rundtur i Sellobiblioteket varefter föreningen håller sitt vårmöte. På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Styrelsens verksamhetsberättelse finns tillgänglig på www.fsbf.fi. Efter det följer lunch på restaurang Fennia (i Sello köpcentrum där också biblioteket finns) och kl. 13 inleder vi seminariet.                                 

Tid:               22 maj 2015

Plats:            Akselisalen, Sellobiblioteket, Albergagatan 9, Esbo (i Sello köpcentrum)

Program:

10.15 – 11.00  Rundvandring på Sellobiblioteket

11.00 – 12.00   Föreningens vårmöte

12.00 – 13.00   Lunch, restaurang Fennia, Albergag. 3-9 (i Sello köpcentrum)

13.00 – 13.45   Aart de Heer, direktör för bibliotekstjänster vid Åbo stadsbibliotek

                         Jämlik biblioteksservice på två språk vid Åbo stadsbibliotek

13.45 – 14.00   Kaffe med dopp

14.00 – 14.30   Mårten Westö, författare och translator
                         Mellan Helsingholm och Stockfors – finlandssvensken som nationaltransvestit och brobyggare

14.30 – 15.00  Oili Sivula, distriktschef för bibliotekstjänster vid Esbo stadsbibliotek
                       Jämlik biblioteksservice på två språk vid Esbo stadsbibliotek

15.00-15.30   Diskussion och slutord

 

Hjärtligt välkomna!

Agendan för vårmötet och Verksamhetsberättelsen 2014 i bilagorna.