Merete Mazzarellas Själens nattsida vald till årets biblioteksbok

Finlands svenska biblioteksförening utsåg Merete Mazzarellas /Själens
nattsida. Om Mary Shelley och hennes Frankenstein/ (Schildt &
Söderström, 2014) till årets biblioteksbok på sin årskonferens i Kronoby
17-18.9.2015. Samtidigt ville föreningen lyfta fram en finlandssvensk
klassiker som fortfarande är läsvärd genom att ge ett hedersomnämnande
till Marianne Alopaeus roman /Mörkrets kärna/ (1965).

"Det är en bok som kändes viktig för mig att skriva -- inte minst för
att den tvingade mig ur min bekvämlighetszon", säger Merete Mazzarella
om /Själens nattsida/. Mazzarella har varit djupt fascinerad av Mary
Shelleys liv och personlighet, och är glad och hedrad att /Själens
nattsida/ nu lyfts fram. Det märkliga är att Shelley som artonårig
flicka kunde få för sig att skriva en roman som /Frankenstein/, och
Mazzarella analyserar utgående från romanen på ett levande sätt det
tidiga 1800-talets litteratur och samhälle. Mazzarella påpekar också att
temat i /Frankenstein/ på många sätt är dagsaktuellt.

Också i Marianne Alopaeus /Mörkrets kärna/ kan man dra paralleller till
dagens värld. När romanen kom ut på 1960-talet blev berättelsen om
Miriam och hennes upplevelser i Paris och mötet med Europas mörka kärna
för många en skildring av en frigörelseprocess, inte minst en kvinnlig
sådan. Också om /Mörkrets kärna/ på många sätt är ett uttryck för sin
egen tid, innehåller den också frågeställningar om mänskliga roller,
sociala skillnader och den svåra friheten som fortfarande är aktuella