Höstmötesprotokoll 2012

Protokollet från FSBFs  höstmöte i samband med årskonferensen i Helsingfors den 15 augusti finns nu att läsa på föreningens hemsida.

>> Höstmötesprotokoll 2012