IT-utskottets mötesprotokoll

IT-utskottets mötesprotokoll för mötet i Helsingfors den 25 augusti 2011 finns att läsa på IT-utskottets sidor.

Mötesprotokoll, 25.8.2011 IT-utskottet