Programmet för FSBFs årskonferens

Från ABC till E! - Digitala utmaningar: e-resurser på bibliotek

Finlands svenska biblioteksförenings årskonferens.

Program på Kulturkontakt Nord 15.8.2012.

09:15-09:45   Kaffe, Anmälning

09:45-10.00   Välkomstord, Kulturkontakt Nord 

  • E-böcker ur ett finländskt perspektiv. SSYK-arbetsgruppens syn på utvecklingen sammanfattas av biblioteksdirektör Leif Storbjörk , Stadsbiblioteket i Jakobstad

10.15-11:15   Böckernas och bibliotekens roll i ett digitaliserat medielandskap

  • Historiker Rasmus Fleischer, Sverige

11:15-11.50   Mina drömmars YLE och mer därtill, samverkan med biblioteken

  • Informationschef Gitte Laurell, Svenska YLE

12.00-13.00   Lunch på Hotell Arthur

13.00-14.00   Höstmöte

14.10  -14.45   Forskarens/studerandens syn på e-material. 

  • PeD  Mikaela Björklund, Åbo Akademi

14.45  - 15.00   Förlagets syn på den digitala publiceringen

  • VD Barbro Teir, Schildts & Söderströms

15.00 -15.15   Nyheter från Undervisnings- och kulturministeriet

  • Biblioteksinspektör, Kulturråd Barbro Wigell-Ryynänen 

15.15   Ordboet. Om ordkonst, läslust och språkstimulans på bibliotek och i skolor.

  • Projektplanerare och författare Jolin Slotte 

15:45   Avslutningskaffe

>> Årskonferensen 2012