Respons

Respons som skickas via det här formuläret kommer till redaktionen för Biblioteken.fi.

Vi ber dig att skicka respons som berör ett enskilt bibliotek t.ex. frågor som berör egna lån eller kunduppgifter direkt till biblioteket ifråga.  Kontaktuppgifter till biblioteken hittar du t.ex. i Biblioteksregistret.

Om du ändå vill ge respons via det här formuläret, så uppge vilket bibliotek responsen gäller.