Samarbetsgruppen för utbildning och fortbildning

Samarbetsgruppen för utbildning och fortbildning är en grupp för organsationer som arbetar med svenskspråkig utbildning och fortbildning inom bibliotekssektorn. Samarbetsgruppens uppgifter är att kartlägga och planera, koordinera, informera och marknadsföra.
Sammarbetsgruppen sammankommer två gånger om året.

Sammansättning:

Susanne Ahlroth (ordf.), Regionförvaltningsverket
Helena Andersson (sekr.), Esbo stadsbibliotek, Finlands svenska biblioteksförening
Marita Ahola, Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek
Katarina Antman, Point College
Maria Byholm, Tritonia
Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi, Informationsvetenskap
Catharina Latvala, Borgå stadsbibliotek - Nylands landskapsbibliotek
Anna-Maria Malm, Biblioteken.fi
Nancy Pettersson, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia