Samarbetsgrupp för svensk biblioteksverksamhet i Finland

Samarbetsgruppen för svensk biblioteksverksamhet består av olika aktörer som jobbar för att utveckla den svenska servicen inom de allmänna biblioteken. Medlemmarna består av representanter för de tvåspråkiga landskapsbiblioteken, Helsingfors stadsbibliotek, Regionförvaltningsverket och Biblioteken.fi. Gruppen bildades på initiativ av Nylands landskapsbibliotek och Regionförvaltningsverket hösten 2014 och har möten två gånger per år.

Medlemmar

 • Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket
 • Marita Ahola, Vasa stadsbibliotek – landskapsbibliotek
 • Cecilia Eriksson, Helsingfors stadsbibliotek
 • Susann Forsberg, Karleby stadsbibliotek – landskapsbibliotek
 • Aart de Heer, Åbo stadsbibliotek – Egentliga Finlands landskapsbibliotek
 • Katja Jokiniemi, Borgå stadsbibliotek – Nylands landskapsbibliotek
 • Anna-Maija Koskimies-Hellman, Vasa stadsbibliotek – landskapsbibliotek
 • Catharina Latvala, Borgå stadsbibliotek – Nylands landskapsbibliotek
 • Anna-Maria Malm, biblioteken.fi
 • Ulla-Maija Maunu, Åbo stadsbibliotek – Egentliga Finlands landskapsbibliotek
 • Asko Rossi, Borgå stadsbibliotek – Nylands landskapsbibliotek
 • Pauliina Sandberg, Åbo stadsbibliotek – Egentliga Finlands landskapsbibliotek
 • Lena Sågfors, Vasa stadsbibliotek – landskapsbibliotek                    

Protokoll

Dela: