Samarbetsgrupp för svensk biblioteksverksamhet i Finland

Samarbetsgruppen för svensk biblioteksverksamhet består av olika aktörer som jobbar för att utveckla den svenska servicen inom de allmänna biblioteken. Medlemmarna består av representanter för de tvåspråkiga biblioteken med regionala utvecklingsuppdrag, Karleby stadsbibliotek, Helsingfors stadsbibliotek, Regionförvaltningsverket och Biblioteken.fi. Gruppen bildades på initiativ av Nylands landskapsbibliotek och Regionförvaltningsverket hösten 2014 och har möten två gånger per år.

Medlemmar

 • Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket
 • Marita Ahola, Vasa stadsbibliotek 
 • Cecilia Eriksson, Helsingfors stadsbibliotek
 • Susann Forsberg, Karleby stadsbibliotek
 • Anna-Maija Koskimies-Hellman, Vasa stadsbibliotek
 • Catharina Latvala, Borgå stadsbibliotek
 • Anna-Maria Malm, Helsingfors stadsbibliotek - Biblioteken.fi
 • Ulla-Maija Maunu, Åbo stadsbibliotek 
 • Asko Rossi, Borgå stadsbibliotek 
 • Pauliina Sandberg, Åbo stadsbibliotek 
 • Lena Sågfors, Vasa stadsbibliotek                 

Protokoll