Aktuellt i biblioteksbranschen

Biblioteken.fi 2018

Under år 2018 fortsatte arbetet med att utveckla, redigera och marknadsföra de svenskspråkiga tjänsterna vid Biblioteken.fi. En stor del av sidorna på webbplatsen Biblioteken.fi gicks igenom, uppdaterades och granskades också med tanke på tillgänglighet.  På webbplatsen lades till en ny sidhelhet: ”Bibliotek och utveckling” med information bl.a. om biblioteken med regionala utvecklingsuppdrag.

Axiell förvärvar norskt bolag

Axiell, som är en global leverantör för IT-lösningar till kultursektorn som folkbibliotek, skolor, museer och arkiv, förvärvar nu norska Bibliotekenes IT-senter (Bibits), Bibliotekscentrum Sverige AB samt Open Library Solutions (OLS) med biblioteksplattformarna Mikromarc och Saga. Genom köpet får Axiell samarbete med ytterligare 2000 bibliotek och 300 kommuner i Norge, Sverige och Finland. 

Läs hela pressmeddelandet

KAB, Bella och HSKS nu i Finto

Klassifikationssystemet för de allmänna biblioteken Webb-Kab, tesaurusen för fiktivt material Webb-Bella och Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystem Webb-HSKS har flyttas till Finto.fi i början av januari 2019. Du hittar dem på adressen http://finto.fi/sv/.

Tjänsterna Hankalat musiik​kinimet och Musiikkia aiheesta är nu stängda, men vi planerar att under våren 2019 öppna dem igen på en ny plattform.

Cecilia af Forselles blir överbibliotekarie för Nationalbiblioteket

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä har utnämnt Cecilia af Forselles till överbibliotekarie för Nationalbiblioteket. Filosofie doktor Cecilia af Forselles arbetar för tillfället som bibliotekschef på Finska Litteratursällskapet. Hon har bred erfarenhet av Nationalbiblioteket och biblioteksbranschen, och hon har haft flera förtroendeuppdrag i vetenskapssamhället och vid olika minnesorganisationer.

Vinnaren i tävlingen Årets bibliotekskommun är Esbo, Salla publikens favorit

Priset Årets bibliotekskommun, som beviljas en kommun och dess biblioteksverksamhet delades i år ut för första gången.  I tävlingen som arrangerades av Kommunförbundet deltog sammanlagt 56 kommuner, av vilka fem gick vidare till final. Vinnaren och publikens favorit offentliggjordes i dag på Helsingfors bokmässa.

De kommuner som var med i finalen och tävlade om titeln Årets bibliotekskommun var Esbo, Idensalmi, Lundo, Salla och Seinäjoki. Kommunförbundet arrangerade tävlingen i samarbete med Finlands biblioteksförening.

OBS! Kampanjen som erbjudit tillgång till tidningstjänster på distans har avbrutits

Lm informationstjänsts redan påbörjade kampanj som erbjudit tillgång  till tidningstjänsterna  ePress och eMagz på distans har avbrutits på grund av oklarheter i avtalet mellan materialförmedlaren och tidningarna. Biblioteken har marknadsfört kampanjen, men materialförmedlaren ansvarar för rättigheterna.

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen