Aktuellt i biblioteksbranschen

Boksampo.fi har förnyats

Webbtjänsten Boksampo har förnyats. Tjänstens utseende och vissa funktioner har förnyats. Nedan en sammanfattning över saker som nu fungerar på ett nytt sätt i tjänsten.

Mobilvy

Nya Boksampo är responsiv och webbplatsen fungerar nu bra också i mobiltelefoner. Innehållet på sidorna syns nu i rätt storlek på telefonen.

Ingångssidan

Biblioteken.fi 2018

Under år 2018 fortsatte arbetet med att utveckla, redigera och marknadsföra de svenskspråkiga tjänsterna vid Biblioteken.fi. En stor del av sidorna på webbplatsen Biblioteken.fi gicks igenom, uppdaterades och granskades också med tanke på tillgänglighet.  På webbplatsen lades till en ny sidhelhet: ”Bibliotek och utveckling” med information bl.a. om biblioteken med regionala utvecklingsuppdrag.

Axiell förvärvar norskt bolag

Axiell, som är en global leverantör för IT-lösningar till kultursektorn som folkbibliotek, skolor, museer och arkiv, förvärvar nu norska Bibliotekenes IT-senter (Bibits), Bibliotekscentrum Sverige AB samt Open Library Solutions (OLS) med biblioteksplattformarna Mikromarc och Saga. Genom köpet får Axiell samarbete med ytterligare 2000 bibliotek och 300 kommuner i Norge, Sverige och Finland. 

Läs hela pressmeddelandet

KAB, Bella och HSKS nu i Finto

Klassifikationssystemet för de allmänna biblioteken Webb-Kab, tesaurusen för fiktivt material Webb-Bella och Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystem Webb-HSKS har flyttas till Finto.fi i början av januari 2019. Du hittar dem på adressen http://finto.fi/sv/.

Tjänsterna Hankalat musiik​kinimet och Musiikkia aiheesta är nu stängda, men vi planerar att under våren 2019 öppna dem igen på en ny plattform.

Cecilia af Forselles blir överbibliotekarie för Nationalbiblioteket

Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä har utnämnt Cecilia af Forselles till överbibliotekarie för Nationalbiblioteket. Filosofie doktor Cecilia af Forselles arbetar för tillfället som bibliotekschef på Finska Litteratursällskapet. Hon har bred erfarenhet av Nationalbiblioteket och biblioteksbranschen, och hon har haft flera förtroendeuppdrag i vetenskapssamhället och vid olika minnesorganisationer.

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen