Aktuellt i biblioteksbranschen

Ett bibliotek av och för alla: Slutrapport för Fredrikabibliotekens projekt Mångkulturell biblioteksverksamhet.

Fredrikabiblioteken har under tiden 1.9.2017–30.6.2018 genomfört projektet Mångkulturell biblioteksverksamhet, vars huvudsakliga mål har varit att starta upp konkret och koordinerad mångkulturell biblioteksverksamhet som vänder sig direkt till biblioteksanvändare inom Fredrikaområdet. Projektet finansierades av Regionförvaltningsverket och har letts av projektkoordinator Jeanette Östman.

Barns läsande och läskunnighet främjas med effektivt samarbete

Regionförvaltningsverkens basserviceutvärdering har publicerats. Inom biblioteksväsendet utvärderades denna gång hur bibliotekstjänsterna främjar barns läsande och läskunnighet.

Enligt utvärderingen uppger biblioteken, att de anser att främja barns läsande och läskunnighet är en mycket central och viktig del av deras arbete. Ändå var det bara ett av fyra bibliotek som ansåg att de hade tillräckliga resurser. Framför allt i små bibliotek upplever man att man inte i tillräcklig grad kan ägna sig åt att främja läsande.

Nationalbibliotekets överbibliotekarie Kai Ekholm går i pension

Finlands nationalbiblioteks överbibliotekarie, professor Kai Ekholm går i pension i början av september 2018. Kai Ekholm har lett Nationalbiblioteket i 17 år. Under sin tid som överbibliotekare har han främjat digitaliseringen av Nationalbibliotekets tjänster, samarbetet mellan finländska bibliotek och minnesinstitutioner samt utformningen av en nationell digital infrastruktur för service.

Biblioteksregistret har förnyats

Biblioteksregistret är en databas där du kan hitta information om biblioteken i Finland (t.ex. öppethållningstider, kontaktuppgifter, vilka tjänster och apparater biblioteken erbjuder, osv.). Redaktionen för Biblioteken.fi har under våren utarbetat en helt ny version av Bibliotekregistret. Den nya versionen av Biblioteksregistret publicerades den 6.6.2018. Biblioteksregistret hittar du nu på adressen https://registret.biblioteken.fi.

Kalender för litteraturevenemang i Boksampo

Kirjakalenteri, den finskspråkiga bokkalendern i Boksampo som visar Yles litteraturprogram kommer att ändras till en kalender med litteraturevenemang som ordnas på olika håll i Finland. Ändringen görs under veckan som börjar den 21.5.2018. Vi gör nu också en svenskspråkig version av kalendern, som kommer att synas i Boksampo. I den svenskspråkiga versionen är själva kalendern svenskspråkig och de litteraturevenemang med svenska som huvudspråk syns på svenska, medan övriga evenemang syns på finska.

Finlands svenska biblioteksdagar 2018

Finlands svenska biblioteksdagar går i år av stapeln 24–25.5 i Helsingfors. Biblioteksdagarna hålls i Nordisk kulturkontakts utrymmen på Kajsaniemigatan 9. I deltagaravgiften ingår kaffeservering, övriga måltider betalas på plats. För lunchen finns ett stort utbud av lunchrestauranger i samma kvarter att välja mellan. På torsdag kväll hålls festmiddag på restaurang Pjazza, Georgsgatan 18.

Rådet för Finlands Universitetsbibliotek har nytt namn och ny strategi

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto -Rådet för Finlands Universitetsbibliotek har gjort upp  en ny strategi för åren 2018-2020 och har samtidigt bytt namn. det nya namnet är FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto (De finländska universitetsbibliotekens nätverk, Finnish University Libraries' Network).

Den nya strategin finns också på svenska.  I strategin betonas att nätverket ska påverka, undersöka och synas. 

FUN:s webbplats

 

Statistikcentralen Finna – Statistikbibliotekets nya söktjänst har öppnats

Statistikcentralen Finna är Statistikbibliotekets nya söktjänst för den tryckta samlingen och det elektroniska materialet. I tjänsten kan du bläddra och göra sökningar i bibliotekets samlingar.

Också alla Statistikcentralens digitaliserade publikationer i tjänsten Doria finns i Statistikcentralen Finna.

Författareföreningens Mikael Lybeck pris till Finlands svenska biblioteksförening

Finlands svenska biblioteksförening har fått Finlands svenska författareförenings Mikael Lybeckpris på 5000 euro. Priset delades ut på Författareföreningens årsfest 14.4.2018. 

Prismotiveringen lyder:

Biblioteken gör och har alltid gjort ett ovärderligt arbete för läsfrämjande, bildning och läsglädje i Finland. Olika verksamhetsformer fokuserar i dag på att väcka barns och ungdomars intresse för och kärlek till boken, vilket vi finner särskilt värdefullt.

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen