Aktuellt i biblioteksbranschen

Nationalbibliotekets överbibliotekarie Kai Ekholm går i pension

Finlands nationalbiblioteks överbibliotekarie, professor Kai Ekholm går i pension i början av september 2018. Kai Ekholm har lett Nationalbiblioteket i 17 år. Under sin tid som överbibliotekare har han främjat digitaliseringen av Nationalbibliotekets tjänster, samarbetet mellan finländska bibliotek och minnesinstitutioner samt utformningen av en nationell digital infrastruktur för service.

Biblioteksregistret har förnyats

Biblioteksregistret är en databas där du kan hitta information om biblioteken i Finland (t.ex. öppethållningstider, kontaktuppgifter, vilka tjänster och apparater biblioteken erbjuder, osv.). Redaktionen för Biblioteken.fi har under våren utarbetat en helt ny version av Bibliotekregistret. Den nya versionen av Biblioteksregistret publicerades den 6.6.2018. Biblioteksregistret hittar du nu på adressen https://registret.biblioteken.fi.

Kalender för litteraturevenemang i Boksampo

Kirjakalenteri, den finskspråkiga bokkalendern i Boksampo som visar Yles litteraturprogram kommer att ändras till en kalender med litteraturevenemang som ordnas på olika håll i Finland. Ändringen görs under veckan som börjar den 21.5.2018. Vi gör nu också en svenskspråkig version av kalendern, som kommer att synas i Boksampo. I den svenskspråkiga versionen är själva kalendern svenskspråkig och de litteraturevenemang med svenska som huvudspråk syns på svenska, medan övriga evenemang syns på finska.

Finlands svenska biblioteksdagar 2018

Finlands svenska biblioteksdagar går i år av stapeln 24–25.5 i Helsingfors. Biblioteksdagarna hålls i Nordisk kulturkontakts utrymmen på Kajsaniemigatan 9. I deltagaravgiften ingår kaffeservering, övriga måltider betalas på plats. För lunchen finns ett stort utbud av lunchrestauranger i samma kvarter att välja mellan. På torsdag kväll hålls festmiddag på restaurang Pjazza, Georgsgatan 18.

Rådet för Finlands Universitetsbibliotek har nytt namn och ny strategi

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto -Rådet för Finlands Universitetsbibliotek har gjort upp  en ny strategi för åren 2018-2020 och har samtidigt bytt namn. det nya namnet är FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto (De finländska universitetsbibliotekens nätverk, Finnish University Libraries' Network).

Den nya strategin finns också på svenska.  I strategin betonas att nätverket ska påverka, undersöka och synas. 

FUN:s webbplats

 

Statistikcentralen Finna – Statistikbibliotekets nya söktjänst har öppnats

Statistikcentralen Finna är Statistikbibliotekets nya söktjänst för den tryckta samlingen och det elektroniska materialet. I tjänsten kan du bläddra och göra sökningar i bibliotekets samlingar.

Också alla Statistikcentralens digitaliserade publikationer i tjänsten Doria finns i Statistikcentralen Finna.

Författareföreningens Mikael Lybeck pris till Finlands svenska biblioteksförening

Finlands svenska biblioteksförening har fått Finlands svenska författareförenings Mikael Lybeckpris på 5000 euro. Priset delades ut på Författareföreningens årsfest 14.4.2018. 

Prismotiveringen lyder:

Biblioteken gör och har alltid gjort ett ovärderligt arbete för läsfrämjande, bildning och läsglädje i Finland. Olika verksamhetsformer fokuserar i dag på att väcka barns och ungdomars intresse för och kärlek till boken, vilket vi finner särskilt värdefullt.

Anvisningar för de allmänna bibliotekens användarenkät 9.4 - 6.5.2018

De allmänna bibliotekens användare kan fr.o.m. 9.4.2018 delta i en enkät och berätta om sina erfarenheter av bibliotekens tjänster. Användarenkäten är en del av den riksomfattande utvärderingen av bibliotekstjänsterna och ett verktyg för utveckling på varje bibliotek. Det är mycket viktigt att vi får svar av alla kommuner.

De allmänna bibliotekens användarenkät 9.4 – 6.5.2018 i alla kommuner

De allmänna bibliotekens användare utfrågas 9.4 – 6.5.2018 om sina erfarenheter av bibliotekstjänster. Enkäten är en förnyad version av en motsvarande som Nationalbiblioteket utförde senast 2013.

Användarenkäten är en del av den riksomfattande utvärderingen av bibliotekstjänster och ett verktyg för utveckling på varje bibliotek. Det är mycket viktigt att vi får svar av alla kommuner. Därför ber vi att biblioteken bereder utrymme för information och marknadsföring i lokalerna, på bibliotekens webbsidor samt kommunens intranät och externa sidor.

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen