Aktuellt i biblioteksbranschen

Statistikcentralen Finna – Statistikbibliotekets nya söktjänst har öppnats

Statistikcentralen Finna är Statistikbibliotekets nya söktjänst för den tryckta samlingen och det elektroniska materialet. I tjänsten kan du bläddra och göra sökningar i bibliotekets samlingar.

Också alla Statistikcentralens digitaliserade publikationer i tjänsten Doria finns i Statistikcentralen Finna.

Författareföreningens Mikael Lybeck pris till Finlands svenska biblioteksförening

Finlands svenska biblioteksförening har fått Finlands svenska författareförenings Mikael Lybeckpris på 5000 euro. Priset delades ut på Författareföreningens årsfest 14.4.2018. 

Prismotiveringen lyder:

Biblioteken gör och har alltid gjort ett ovärderligt arbete för läsfrämjande, bildning och läsglädje i Finland. Olika verksamhetsformer fokuserar i dag på att väcka barns och ungdomars intresse för och kärlek till boken, vilket vi finner särskilt värdefullt.

Anvisningar för de allmänna bibliotekens användarenkät 9.4 - 6.5.2018

De allmänna bibliotekens användare kan fr.o.m. 9.4.2018 delta i en enkät och berätta om sina erfarenheter av bibliotekens tjänster. Användarenkäten är en del av den riksomfattande utvärderingen av bibliotekstjänsterna och ett verktyg för utveckling på varje bibliotek. Det är mycket viktigt att vi får svar av alla kommuner.

De allmänna bibliotekens användarenkät 9.4 – 6.5.2018 i alla kommuner

De allmänna bibliotekens användare utfrågas 9.4 – 6.5.2018 om sina erfarenheter av bibliotekstjänster. Enkäten är en förnyad version av en motsvarande som Nationalbiblioteket utförde senast 2013.

Användarenkäten är en del av den riksomfattande utvärderingen av bibliotekstjänster och ett verktyg för utveckling på varje bibliotek. Det är mycket viktigt att vi får svar av alla kommuner. Därför ber vi att biblioteken bereder utrymme för information och marknadsföring i lokalerna, på bibliotekens webbsidor samt kommunens intranät och externa sidor.

Tjänsten Fråga bibliotekarien har förnyats

Fråga bibliotekarien har förnyats. Tjänsten har fått en ny och mer luftig layout. Vi hoppas att tjänsten nu är trevligare och flexiblare. Vi har lagt till några nya funktioner som biblioteken kan använda. Svararbiblioteket syns nu både i samband med svaret och under Info i listan över bibliotek som deltar. Om du klickar på svararbiblioteket i svaret eller i listan över bibliotek som deltar kommer du till en lista med det ifrågavarande bibliotekets alla svar.

Svenskspråkig broschyr om Flerspråkiga biblioteket

Nu finns broschyren om Flerspråkiga biblioteket också på svenska.

Broschyren finns att få på följande språk:

  • finska - engelska
  • arabiska - engelska
  • persiska - engelska
  • dari - engelska
  • somaliska - engelska
  • kurdiska - engelska
  • svenska - engelska

 De olika språkversionerna av broschyren finns också tillgängliga på nätet. 

Serien Tre frågor om bibliotek på Bibliotekskanalen

Bibliotekskanalen har tidigare producerat den populära serien ”Kolme kysymystä kirjastosta”. Nu börjar vi också producera svenskspråkiga avsnitt av serien.  I serien Tre frågor om bibliotek träffar vi kända personer som berättar om sitt barndomsbibliotek och sitt senaste biblioteksbesök, samt beskriver biblioteket med tre ord.

Nyhetsbrev för biblioteksväsendets regionala förvaltning 1/2018

Årets första nyhetsbrec för biblioteksväsendets regionala förvaltning har utkommit. I nyhetsbrevet informeras det om de allmänna bibliotekens landsomfattande användarenkät 2018, statsunderstöd, prenumerationstöd för kulturtidskrifter med liten spridning, fortbildning och resebidrag.

Nyhetsbrev för biblioteksväsendets regionala förvaltning 1/2018 7.3.2018

 

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen