Aktuellt i biblioteksbranschen

Anvisningar för de allmänna bibliotekens användarenkät 9.4 - 6.5.2018

De allmänna bibliotekens användare kan fr.o.m. 9.4.2018 delta i en enkät och berätta om sina erfarenheter av bibliotekens tjänster. Användarenkäten är en del av den riksomfattande utvärderingen av bibliotekstjänsterna och ett verktyg för utveckling på varje bibliotek. Det är mycket viktigt att vi får svar av alla kommuner.

De allmänna bibliotekens användarenkät 9.4 – 6.5.2018 i alla kommuner

De allmänna bibliotekens användare utfrågas 9.4 – 6.5.2018 om sina erfarenheter av bibliotekstjänster. Enkäten är en förnyad version av en motsvarande som Nationalbiblioteket utförde senast 2013.

Användarenkäten är en del av den riksomfattande utvärderingen av bibliotekstjänster och ett verktyg för utveckling på varje bibliotek. Det är mycket viktigt att vi får svar av alla kommuner. Därför ber vi att biblioteken bereder utrymme för information och marknadsföring i lokalerna, på bibliotekens webbsidor samt kommunens intranät och externa sidor.

Tjänsten Fråga bibliotekarien har förnyats

Fråga bibliotekarien har förnyats. Tjänsten har fått en ny och mer luftig layout. Vi hoppas att tjänsten nu är trevligare och flexiblare. Vi har lagt till några nya funktioner som biblioteken kan använda. Svararbiblioteket syns nu både i samband med svaret och under Info i listan över bibliotek som deltar. Om du klickar på svararbiblioteket i svaret eller i listan över bibliotek som deltar kommer du till en lista med det ifrågavarande bibliotekets alla svar.

Svenskspråkig broschyr om Flerspråkiga biblioteket

Nu finns broschyren om Flerspråkiga biblioteket också på svenska.

Broschyren finns att få på följande språk:

  • finska - engelska
  • arabiska - engelska
  • persiska - engelska
  • dari - engelska
  • somaliska - engelska
  • kurdiska - engelska
  • svenska - engelska

 De olika språkversionerna av broschyren finns också tillgängliga på nätet. 

Serien Tre frågor om bibliotek på Bibliotekskanalen

Bibliotekskanalen har tidigare producerat den populära serien ”Kolme kysymystä kirjastosta”. Nu börjar vi också producera svenskspråkiga avsnitt av serien.  I serien Tre frågor om bibliotek träffar vi kända personer som berättar om sitt barndomsbibliotek och sitt senaste biblioteksbesök, samt beskriver biblioteket med tre ord.

Nyhetsbrev för biblioteksväsendets regionala förvaltning 1/2018

Årets första nyhetsbrec för biblioteksväsendets regionala förvaltning har utkommit. I nyhetsbrevet informeras det om de allmänna bibliotekens landsomfattande användarenkät 2018, statsunderstöd, prenumerationstöd för kulturtidskrifter med liten spridning, fortbildning och resebidrag.

Nyhetsbrev för biblioteksväsendets regionala förvaltning 1/2018 7.3.2018

 

Överbibliotekarie Kai Ekholm får Finlands PENs yttrandefrihetspris

Nationalbibliotekets överbibliotekarie Kai Ekholm är känd för sina studier i yttrandefrihet och censur. Ämnet för hans doktorsavhandling var böcker som under åren 1944–1946 blev förbjudna på biblioteken. Ekholm har i sitt arbete lyft fram frågor kring friheten att yttra sig och modigt försvarat Nationalbiblioteket, platsen för vårt gemensamma minne, i tider då Helsingfors universitet befunnit sig i ekonomiska svårigheter.

De allmänna bibliotekens landsomfattande besökarenkät 2018

Nationalbiblioteket samordnade genomförandet av en landsomfattande besökarenkät senast år 2013. Därefter övergick uppgiften för allmänna biblioteks del till regionförvaltningsverken som tillsammans med Kirjastot.fi och Södra Karelens bibliotek utarbetade en uppdaterad version av enkäten i november 2017. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar enkäten. Avsikten är att göra en ny enkät under fyra veckors tid från och med 9.4.2018i hela landet.

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen