Aktuellt i biblioteksbranschen

Understödsansökningar inlämnade hösten 2017 nu i Projektregistret och visualiseringsapplikationen

Hösten 2017 kom det sammanlagt in 214 projektunderstödsansökningar vilkas sammanlagda summa var 4,38 miljoner euro.

Den här gången kom mest ansökningar för projekt med temat ”Utvecklande av tjänster”, också den största summan pengar ansöktes för projekt med det här temat. De vanligaste understödsansökningarna inom temat gällde projekt i anslutning till grundandet av meröppna bibliotek. Beslut om vilka bibliotek som beviljas finansiering kommer inom mars månad 2018.

Bibliotekens riksomfattande Biblioteksregister förnyas under våren

Under våren kommer vi att förnya Biblioteken.fi:s Biblioteksregister. I samband med förnyelsen gör vi tjänstemenyn i databasen Kirkanta tydligare. Målet med förnyelsen är att beskriva bibliotekens tjänster i överensstämmelse med Suomi.fi och i enlighet med den nya bibliotekslagen och att det ska vara lättare än tidigare att hitta tjänsterna. 

Vi börjar förnyelsen med att kontrollera termerna i Kirkanta-databasens tjänstemeny. Under våren läggs också Biblioteksregistrets användargränssnitt ut på en ny plattform för att registret skall uppfylla tillgänglighetskraven också mobilt. 

Störningar i eBiblioteket

På grund av serverfelet i början av veckan förekommer det ännu störningar i eBiblioteket. Speciellt valet biblioteksnätverk fungerar inte normalt. Vi försöker reparera felet så snabbt som möjligt. Vi beklagar de olägenheter som störningarna medför. 

Regionförvaltningsverkens nyhetsbrev 4/2017

Biblioteksväsensets regionala förvaltning informerar i sitt nyhetsbrev 4/17 om inkomna ansökningar om statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet, statistikföring för år 2017, basserviceutvärderingen 2017, undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek 660/2017, fortbildning och resebidrag. 

Nyhetsbrev för biblioteksväsendets regionala förvaltning 4/2017 

Ny dokumentär: Berättelsen om biblioteket

Bibliotekskanalen har producerat en ny dokumentär om bibliotek med anledning av Finlands 100-års jubileum. I dokumentären får du höra om skeden i de allmänna bibliotekens historia allt från slutet av 1700-talet fram till i dag. I bibliotekens verksamhet har biblioteksanvändarna alltid varit i fokus och deras berättelser glöms inte heller bort i den här dokumentären.

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen