Aktuellt i biblioteksbranschen

Regionförvaltningsverkens nyhetsbrev 4/2017

Biblioteksväsensets regionala förvaltning informerar i sitt nyhetsbrev 4/17 om inkomna ansökningar om statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet, statistikföring för år 2017, basserviceutvärderingen 2017, undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek 660/2017, fortbildning och resebidrag. 

Nyhetsbrev för biblioteksväsendets regionala förvaltning 4/2017 

Ny dokumentär: Berättelsen om biblioteket

Bibliotekskanalen har producerat en ny dokumentär om bibliotek med anledning av Finlands 100-års jubileum. I dokumentären får du höra om skeden i de allmänna bibliotekens historia allt från slutet av 1700-talet fram till i dag. I bibliotekens verksamhet har biblioteksanvändarna alltid varit i fokus och deras berättelser glöms inte heller bort i den här dokumentären.

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek antogs den 2.10. 2017. Förordningen träder i kraft den 1.1.2018.

I förordningen föreskrivs att det riksomfattande utvecklingsuppdraget i fråga om allmänna bibliotek sköts av Helsingfors stadsbibliotek. Verksamhetsområdet är hela landet.

Regionala utvecklingsuppdrag i fråga om allmänna bibliotek sköts från och med den 1.1.2018 av följande allmänna bibliotek:

1) Joensuu stadsbibliotek med kommunerna i Norra Karelen som verksamhetsområde,

UKM:s kampnanj: Jag dissar hatprat

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett kampanjen Jag dissar hatprat. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen och europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho utmanar alla aktörer inom det egna förvaltningsområdet att komma med och motarbeta hatprat. Målet med kampanjen är att utmana människor att arbeta mot hatprat, att berätta om sitt engagemang och att få med alla andra i sociala medier.

 

Kristina Virtanen prisbelönad av Lettlands kulturministerium

Kristina Virtanen, projektchef för internationellt arbete vid Helsingfors bibliotek har fått ett pris av Lettlands kulturministerium för sitt osjälviska arbete för att främja utvecklingen av biblioteksbranschen i Lettland, bibliotekariernas kompetensutveckling och den demokratiska processen. Utmärkelsen överlämnades under Reshape 2017 – seminariet i Helsingfors.

 

Pages

Subscribe to RSS - Aktuellt i biblioteksbranschen